Actievoorwaarden Sanders Meubelstad

Algemene actievoorwaarden winactie Wie verdient een

nieuwe bank op Facebook

 

I. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Sanders Meubelstad (verder te

noemen: "de Organisator")  georganiseerde “Wie verdient een nieuwe bank”

(verder te noemen: de "Actie").

2. Deze actie heeft als doel één deelnemer van de Actie shoptegoed €1500,-

shoptegoed te overhandigen, te besteden bij Sanders Meubelstad. Het shoptegoed

is alleen te besteden aan één bank.

3. De prijswinnaar wordt gekozen door een onafhankelijke jury op basis van

originaliteit van de foto, de motivatie en het aantal stemmen. De originaliteit en

motivatie zijn hierbij doorslaggevend.

4. Fans kunnen deelnemen door alle gegevens in te vullen, een foto van een bank te

uploaden en een motivatie in te zenden.

5. Onder de stemmers van de ingezonden foto’s verloot Sanders Meubelstad tien

keer een rituals pakket t.w.v. €38,50. Deze winnaars worden willekeurig gekozen

uit alle stemmers.

6. Deze Actie loopt tot en met zondag 11 september. De winnaar wordt 14

september bekend gemaakt.

7. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van

redenen de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.

8. Door deelname verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de inhoud van deze

Actievoorwaarden. Verder verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de

algemene voorwaarden van Facebook die onverkort van toepassing blijven naast

deze actievoorwaarden.

II. Deelname

 

9. Deelname aan deze Actie houdt in dat men akkoord gaat met deze

actievoorwaarden.

10. Deelname aan deze Actie is gratis en staat open voor een ieder, uitgezonderd

voor medewerkers van Sanders Meubelstad, evenals een ieder die op enigerlei

wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

11. Deelname is tevens uitgesloten voor personen jonger dan zestien jaar of personen

zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland.

12. De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van Sanders

Meubelstad en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens

worden opgenomen in een bestand; op dit bestand is de Wet Bescherming

Persoonsgegevens van toepassing.

13. Door deelname aan de Actie verleent de prijswinnaar toestemming aan de

Organisator om zijn/haar naam en de inzending voor promotionele doeleinden in

het kader van deze Actie te gebruiken.

14. Deelnemers maken alleen kans op de Prijs als zij ‘fan’ zijn geworden van Sanders

Meubelstad (door Sanders Meubelstad te ‘liken’ op Facebook).

15. Deelnemer aan de Actie is een ieder die via de Facebookpagina of actiepagina op

de website van Sanders Meubelstad een compleet ingevuld formulier, inclusief

foto, instuurt.

16. Deelnemer gaat akkoord met uitreiking van de prijs op locatie in een door de

Organisator te kiezen winkel van Sanders Meubelstad.

17. De uiterste aanmeldingsdatum is zondag 11 september.

18. Door inzending doet men tevens afstand van alle intellectuele eigendomsrechten.

De auteursrechten die eventueel berusten op de inzendingen worden hierbij door

de deelnemer aan de Organisator overgedragen. Deelnemer is bereid om, indien

vereist, voor deze overdracht een nadere akte te ondertekenen.

19. In geval van (vermoeden van) fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie

behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten.

20. Deelnemer staat er voor in dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct en

volledig zijn.

 

III. Prijzen

 

21. Er wordt één hoofdprijs uitgereikt aan de winnaar van de Actie. Dit betreft

€1500,- shoptegoed aan een bank, te besteden bij Sanders Meubelstad.

22. Wanneer de prijswinnaar een bank heeft uitgekozen met een prijs boven de

€1500,-, betaald de prijswinnaar de extra kosten.

23. Er wordt geen restitutie gegeven op de €1500,- shoptegoed.

24. Onder de stemmers van de ingezonden foto’s verloot Sanders Meubelstad tien

keer een rituals pakket t.w.v. €38,50. Deze winnaars worden willekeurig gekozen

uit alle stemmers.

25. De winnaar van de Actie wordt op 14 september kenbaar gemaakt op het prikbord

van https://www.facebook.com/sandersmeubelstadofficieel/

26. Om aanspraak te maken op de Prijs dient de winnaar uiterlijk zondag 18

september zijn/haar adresgegevens te mailen via een privébericht naar Sanders

Meubelstad op Facebook.

27. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

28. De Prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere prijzen.

29. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde of niet opgehaalde prijs geen

vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan Sanders

Meubelstad.

30. De aanbieder draagt zorg voor de eventueel, ten behoeve van de uit te keren

prijzen, te betalen kansspelbelasting

IV. Aansprakelijkheid

31. Sanders Meubelstad kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-,

computer hardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook die beperkte,

vertraagde of het verlies van inzendingen tot gevolg hebben.

32. Op de uitgekozen bank gelden de standaard garantievoorwaarden van Sanders

Meubelstad.

V. Slotbepalingen

 

33. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt

u een e-mail sturen naar klantenservice@sanders-meubelstad.nl.

Om u beter van dienst te zijn maakt Sanders Meubelstad gebruik van cookies. Door gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Voor meer informatie Klik hier.